image_not_found

Meme Kisti Boşaltıması

Meme kisti nedir?

Meme kisti, memede oluşan içi sıvı dolu küçük kese benzeri yapıları ifade eder. Memede bulunan süt bezi kanallarının genişlemesi sonucu oluşan meme kistleri genellikle kansere dönüşmezler ve iyi huyludurlar. Meme kistleri, genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilidir ve kadınların adet gördüğü dönem boyunca boyut ve hassasiyetlerinde değişiklikler olabilir.

Meme kistinin boşaltılması ne demektir?

Kistin boşaltılması, genellikle "aspirasyon" adı verilen bir işlemle, memedeki sıvı dolu kistlerin içeriğinin enjektörle çekilerek boşaltılmasını ifade eder. İnce iğne aspirasyon biyopsisi olarak da adlandırılabilmektedir.

Memedeki her kist boşatılmalı mıdır?

Hayır, memedeki her kistin boşaltılması gerekmez. Meme kistlerinin yönetimi, kistin boyutu, ultrason özellikleri, konumu, hastanın şikayetleri ve fizik muayene bulguları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Küçük kistler genellikle zararsızdır ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan izlenirler. Bir kist büyük bile olsa ağrıya, rahatsızlığa veya başka şikayetlere neden olmuyorsa, genellikle boşaltılmadan izlenir. Doktorunuz, kistlerin özelliklerine bağlı olarak boşaltılmasını önerebilir.

Memede hangi kistler boşaltılabilir?

Kistler bazen ağrılı olabilir veya fiziksel rahatsızlık verebilir. Kistin içindeki sıvının boşaltılması, bu şikayetleri hızla azaltabilir ve hastaya konfor sağlayabilir. Bazı kistler zamanla büyüyebilir ve estetik kaygılara veya ağrı gibi fiziksel rahatsızlıklara neden olabilir. Kistin boşaltılması, büyüklüğünü azaltarak bu tür problemlerin önüne geçebilir.

Memede bir kistin boşaltılmasının önerilmesi kanser olduğu anlamına mı gelir?

Hayır, bir kistin içeriğinin boşaltılmasının önerilmesi o kistin kötü huylu olduğu anlamına gelmez. Aksine ultrason bulguları ve diğer özelliklerine göre iyi huylu olduğu düşünüldüğü için içeriğinin boşaltılarak rahatlama sağlanması amaçlanmaktadır

Kötü huylu olabilecek bir kist tipi olan kompleks kistlerde, aspirasyon ile boşaltılması yerine kalın iğne biyopsileri ile elde edilecek doku tanısı tercih edilmektedir.

Memede kist nasıl boşaltılır?

Kistin boşaltılması işlemi genellikle ultrason eşliğinde yapılır. Kolay ve kısa süren bir yöntemdir. Ultrason ile iğnenin hareketi, kistin istenilen bölgesine yönlendirilmesi kolayca sağlanabilir. Bu şekilde kist içeriği tamamen boşaltılabilir.

Hasta sedyeye sırtüstü uzanır. İşlem öncesinde hastaya meme ultrasonundakine benzer şekilde, kistin olduğu memenin tarafındaki kol yukarı kaldırılarak pozisyon verilir. Kist ultrason ile görüntülenerek planlama yapılır. İşlem standart steril şartlarda gerçekleştirilir. Cilt antiseptik ile temizlenir. Bu işlem çok kısa olduğundan ve kolay tolere edildiğinden lokal anetezi kullanılmadan yapılabilir. Hastanın endişe düzeyine göre bölge lokal anestezi ile uyuşturulabilir. İşlem sırasında kist ultrason ile görüntülenerek, ince iğne ve enjektör yardımı ile kistin içine girilir ve kist içeriği enjektöre çekilir. İşlem bittikten sonra küçük kanamalar olmaması için cilde kısa süreli bası uygulanabilir. Sonrasında bölge temizlenir ve iğnenin girdiği alan küçük bir bant ile kapatılır.

Memede kist boşaltılması işlemi ne kadar sürer?

Bu işlem hazırlık aşaması ile birlikte yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Boşaltılacak kist sayısına göre birden fazla girişim yapılabilir. Bu durumda süre uzamaktadır.

Memede kist boşaltılması öncesi hazırlık gerekir mi?

Düzenli kullanılan ilaçların kullanılmaya devam edilmesi istenir. Genellikle kan sulandırıcıların da kesilmesi gerekmez. Ancak kan sulandırıcı kullanan hastaların bu konuda doktorlarına bilgi vermesi önerilir. Bunun dışında işlem öncesi açlık ya da herhangi başka bir hazırlık gerekli değildir.

Memede kist boşaltılması sırasında hasta uyutulur mu?

Memedeki kistlerin boşaltılması oldukça hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu nedenle çoğu zaman lokal anesteziye bile gerek olmamaktadır. Hastanın endişesinin yüksek olduğu durumlarda lokal anestezi ile bölge uyuşturulabilir. Ancak memede kist boşaltılması işlemi hastanın uyutulmasını gerektirecek düzeyde ağrıya neden olan bir işlem değildir.

Memede kist boşaltılması ağrılı bir işlem midir?

Hastaların çoğu lokal anestezi olmadan da işlemi kolaylıkla tolere edebilmektedir. Genel olarak hastalar hissettikleri ağrıyı kan alma işleminde hissedilen ağrıya benzetmektedir. Hastanın endişesinin yüksek olduğu durumlarda işlem öncesi lokal anestezi ile bölge uyuşturulabilir. Ancak lokal anestezinin yapılması sırasında duyulan ağrı, kistin boşaltılması sırasında duyulan ağrıya benzerdir. Bunun dışında işlem sırasında ultrason probunun basısına bağlı basınç hissi ve hafif rahatsızlık hissedilmesi doğaldır.

Memede kist boşaltıldıktan sonra ağrı olur mu?

Kist boşaltıldıktan sonra o bölgede kısa süreli hafif ağrı hissedilebilir. Genellikle bu ağrı geçicidir, ağrı kesici almayı gerektirmeyecek düzeydedir ve kendiliğinden geçer. Eğer ağrı şiddetli olursa veya uzun süre devam ederse, olası komplikasyonlar açısından doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekir.

Memede kist boşaltılması sonrası yaşanabilecek istenmeyen durumlar var mıdır?

İğnenin girdiği alanda bazen küçük kanamalar olabilmektedir. Bu kanamalar genellikle o bölgeye bası uygulanarak kontrol altına alınabilecek düzeyde ve hafiftir. Ayrıca kistin içine girilmesi ile kist içine hafif düzeyde kanamalar olabilir. Bu işlem, doğrudan ultrasonografi rehberliğinde ve iğnenin ilerleyişi her adımda görüntülenerek yapılır. Bu nedenle ciddi komplikasyon (istenmeyen etki) olasılığı yok denecek kadar azdır.

Memede kist boşaltılması sonrası öneriler nelerdir?

İşlem bittikten sonra sedyeden hastanın yavaşça doğrulması istenir. Yatış pozisyonuna bağlı olarak bazı hastalarda baş dönmesi olması normaldir ve kısa sürede geçer. İşlem sonrası hastanın yardıma ihtiyacı olmamaktadır. İşlem sonrasında hastaların yemek yemesinde ya da günlük aktivitelerine dönmelerinde bir sakınca yoktur. İşlem bölgesine kapatılan bant birkaç saat sonra çıkarılabilir ve banyo yapılabilir.

Memede kist boşaltıldıktan sonra iz kalır mı?

Memedeki kistin boşaltılması minimal girişimsel bir prosedürdür ve bu işlem sırasında kan alma işlemindekine benzer enjektörler kullanılmaktadır. Bu nedenle ciltte iğnenin girip çıktığı yerde neredeyse fark edilmeyecek kadar küçük bir iz oluşur. Bu iz genellikle zamanla daha da belirsiz hale gelir. İyileşme süreci, kişinin cilt tipi gibi kişisel özelliklerine ve yaranın bakımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Boşaltılan kist tekrar büyüyebilir mi?

Evet, memede iğne ile boşaltılan bir kist tekrar büyüyebilir. Bu nedenle bir kistin boşaltılması kalıcı bir çözüm olmayabilir. Kist boşaltma işlemi genellikle şikayetlerde rahatlama sağlamak için geçici bir çözüm olarak görülür. Gerektiğinde tekrar eden işlemler yapılabilir.

Memedeki bir kistin boşaltılması kötüye çevirmesine ya da kötü huylu bir kistin yayılmasına neden olur mu?

Bu işlem, iyi huylu bir kistin kötüye dönmesine neden olmaz. Kötü huylu kistlerin ultrason özellikleri iyi huylu kistlerden farklıdır ve bu tip kistlerin içi boşaltılmaz. Onun yerine şüpheli bulgulara sahip kistlere biyopsi yapılması gerekmektedir.

Memede kist boşaltıldıktan sonra elde edilen sıvı ne yapılır?

Çoğu patolog vücuttan alınan her örneğin patolojik incelemeye gönderilmesini önermektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda kötü huylu olduğu düşünülmese de elde edilen her kist sıvısı incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderilir.

Patoloji sonucu kaç günde çıkar?

Patoloji sonucu genellikle birkaç gün içerisinde çıkmaktadır.

DOKTORUNUZA SORUN

Diğer Uygulamalarımız

SİZİ ARAYALIM