image_not_found

Meme Kanserinde Kitleye Klips Yerleştirme

Meme kanserinde kitleye klips yerleştirmek ne demektir ve neden yapılır?

Biyopsi ile meme kanseri tanısı koyulan bazı meme kitlelerinde cerrahi öncesi kemoterapi (neoadjuvan kemoterapi) planlanabilmektedir. Neoadjuvan kemoterapi, ameliyat öncesinde tümörün boyutunu küçültmek için verilir. Bu kitlelerin bir kısmı kemoterapi sonrası görüntüleme yöntemleri ile saptanamayacak kadar küçülebilir. Hatta kemoterapiye tam yanıt veren hastalıkta, kitle tamamen kaybolabilir. Böyle durumlarda kemoterapiden sonra yapılacak meme koruyucu cerrahide yer belirleyici olması amacıyla, kemoterapiye başlamadan önce, kitleye küçük metalik işaretleyiciler yerleştirilebilir. Bu metalik işaretleyicilere klips ya da marker adı verilmektedir.

Ayrıca bu işlem, neoadjuvan kemoterapi alan yanıtlı olgularda sınırlı koltuk altı cerrahisi yapılabilmesi amacıyla koltuk altında tutulum gösteren lenf bezleri için de uygulanabilmektedir.

Sadece meme kanseri tanısı alan lezyonlara mı klips yerleştirilir?

Klips sıklıkla meme kanseri tanısı alan ve neoadjuvan kemoterapi yani ameliyat öncesi kemoterapi alması planlanan hastalarda yerleştirilmektedir. Bunun dışında bazen radyolojik olarak belirsiz ve silik olan lezyonlarda tanı koymak için yapılan biyopsiyi takiben, daha sonra yapılabilecek tel yerleştirme ve çıkarma işlemi için bir işaret klipsi yerleştirmek de yararlı olabilir. Ayrıca kistik lezyonların içindeki sıvının çekilmesinden sonra (kist boşaltılmasına link verelim), kuşkulu kanlı sıvı gelen ve kistin tam boşaltıldığı olgularda da klips bırakılması önerilmektedir.

Meme kanseri tanısı alan her kitleye klips yerleştirmek gerekir mi?

Meme kanseri tanısı alan her kitleye klips yerleştirmek gerekmez. Meme koruyucu cerrahi yani kitle ile birlikte memenin kısmen çıkarılması planlanıyorsa ve eğer hasta ameliyattan önce kemoterapi (neoadjuvan kemoterapi) alacaksa klips yerleştirme işlemi yapılır. Bu klipsler, kemoterapi sonrası küçülen ya da kaybolan tümörün yerinin net olarak bilinip çıkarılmasına yardımcı olur.

Memenin tüm olarak çıkarılacağı mastektomi ameliyatlarında genellikle bu işleme ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü bu tür operasyonlarda meme dokusu tamamen alınacağı için, tümörün tam konumunu işaretlemenin ek bir faydası olmaz. Ayrıca yeni meme kanseri tanısı alan bir hastada tedavide ilk basamak olarak cerrahi seçilmişse ve bu cerrahi sırasında memenin sadece bir kısmının çıkarılması planlanıyorsa, doğrudan tel ile işaretleme yapılabilir.

Neoadjuvan kemoterapi sonrası küçülen ya da kaybolan kitleye yerleştirilen klipsler cerrahi sırasında nasıl bulunur?

Bu klipsler oldukça küçük olmakla birlikte görüntüleme yöntemleri ile gösterilebilmektedir. Kitle tamamen kaybulmuş olsa bile klipsler görülebilir. Klipslerin olduğu yere ameliyat öncesi ince bir tel yerleştirilerek, cerrahi işlem sırasında tümörün yerinin net olarak belirlenmesi sağlanır

Kitleye klips nasıl yerleştirilir?

Bu işlem genellikle ultrason rehberliğinde yapılır. Ultrason ile klipsi içinde barındıran iğnenin hareketi, kitlenin istenilen bölgesine yönlendirilmesi kolayca sağlanabilir. Hasta sedyeye sırtüstü uzanır. İşlem öncesinde hastaya meme ultrasonundakine benzer şekilde, kitlenin olduğu memenin tarafındaki kol yukarı kaldırılarak pozisyon verilir. Kitle ultrason ile görüntülenerek planlama yapılır. İşlem standart steril şartlarda gerçekleştirilir. Cilt antiseptik ile temizlenir. İğnenin gireceği bölgede cilt, iğnenin seyrettiği bölge ve kitle lokal anestezi ile uyuşturulur. İşlem sırasında ultrason ile lezyon görüntülenerek iğne ile ilerlenir. Hedeflenen bölgeye klips bırakılır ve iğne çıkarılır. Kitlenin boyutuna göre, aynı iğne giriş deliği kullanılarak kitlenin farklı bölgelerine birden çok klips yerleştirilebilmektedir. İşlem bittikten sonra girişimin yapıldığı bölge temizlenir ve küçük bir bant ile kapatılır.

Kitleye klips yerleştirilmesi ne kadar sürer?

Bu işlem hazırlık aşaması ile birlikte yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Yerleştirilecek klips sayısına, kitlenin yerleşim yerine, boyutuna ve hastanın kooperasyonuna bağlı olarak bu süre değişebilir.

Kitleye klips yerleştirilirken hasta uyutulur mu?

Kitleye klips yerleştirme işlemi lokal anestezi ile hasta uyutulmadan yapılır. Hastanın işlemi tolere edemeyeceği ve uyutulmasını gerektirecek düzeyde bir ağrı söz konusu değildir.

Kitleye klips yerleştirme öncesi hazırlık gerekir mi?

Düzenli kullanılan ilaçların kullanılmaya devam edilmesi istenir. İşlem öncesi açlık ya da herhangi başka bir hazırlık gerekli değildir.

Kitleye klips yerleştirme ağrılı bir işlem midir?

İşlem sırasında cilt, iğnenin izlediği yol ve lezyon lokal anestezi ile uyuşturulmaktadır. Uyuşturma sırasında genel olarak hastalar hissettikleri ağrıyı kan alma işleminde hissedilen ağrıya benzetmektedir. Ayrıca uyuşturmak için kullanılan anestezik madde kısa süre içinde geçen bir miktar yanma hissi oluşturabilir. Ayrıca ultrason probunun basısına bağlı basınç hissi ve hafif rahatsızlık hissedilebilir.

Kitleye klips yerleştirildikten sonra ağrı olur mu?

Lokal anestezi etkisi geçtikten sonra hasta kitleye yerleştirilen klipsleri hissetmez. Yapılan işleme bağlı o bölgede kısa süreli hafif ağrı hissedilebilir. Genellikle bu ağrı geçicidir, ağrı kesici almayı gerektirmeyecek düzeydedir ve kendiliğinden geçer. Eğer ağrı şiddetli olursa veya uzun süre devam ederse, olası komplikasyonlar açısından doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekir.

Kitleye klips yerleştirme işlemi sonrası yaşanabilecek istenmeyen durumlar var mıdır?

İğnenin girdiği alanda bazen küçük kanamalar olabilmektedir. Bu kanamalar genellikle o bölgeye bası uygulanarak kontrol altına alınabilecek düzeyde ve hafiftir. Bu durumda girişim bölgesinde hafif morarma olabilir. Bu işlemde ciddi komplikasyon (istenmeyen etki) olasılığı yok denecek kadar azdır. Memeye yapılan her girişimsel prosedürde mevcut olan akciğere iğnenin kazara girmesine bağlı akciğerin sönmesi, girişim bölgesinde ciddi enfeksiyon, damar hasarına bağlı ciddi kanama gibi riskler söz konusudur. Ancak bu komplikasyonlar tecrübeli ellerde hemen hiç görülmemektedir.

Meme kanseri tanısı alan bir kitlenin içine klips yerleştirmek yayılmasına neden olur mu?

Bu işlem, kanser tanısı alan bir kitlenin yayılmasına neden olmaz. Güvenli bir prosedürdür

Kitleye klips yerleştirme işlemi sonrası öneriler nelerdir?

İşlem bittikten sonra hastanın sedyeden yavaşça doğrulması istenir. Yatış pozisyonuna bağlı olarak bazı hastalarda hafif baş dönmesi olması normaldir ve kısa sürede geçer. İşlem sonrası hastanın yardıma ihtiyacı olmamaktadır. İşlem sonrasında hastalar günlük rutin aktivitelerine hemen dönebilirler ve yemek yiyebilirler. İşlem bölgesine kapatılan bant birkaç saat sonra çıkarılabilir ve banyo yapılabilir.

DOKTORUNUZA SORUN

Diğer Uygulamalarımız

SİZİ ARAYALIM